movie-detail-poster

Kraj rata

Rating:
rating-star
rating-star
rating-star
rating-star
rating-star

4 / 10

Director:

Dragan Kresoja...

Genres:

War, Drama

Actors:
Velimir "Bata" Živojinović, Marko Ratić, Gorica Popović...
Release:
1984
Duration:
87min
Origin:
RS

Story

As WW2 comes to an end in the former Yugoslavia, a man without an arm and his young son are on a mission. Their goal is to find and kill five members of the fascist militia who had tortured and killed their wife and mother. ___________________________________________________________________________ Poslednji su dani rata. U atmosferi haosa i beznađa razvija se nesvakidašnja priča o zločinu i kazni, o gubitku i osveti. Otac sa osmogodišnjim sinom, polazi da kazni dželata svoje žene i dečakove majke. Polazište u identifikaciji zločinaca je fotografija nakojoj su zabeležili svoj strašni čin...Jedan po jedan ubica pada od ruke osvetnika. Prvim danom slobode kulminira i ova bolna priča.